โรงพยาบาลรัษฎา เลขที่ 11 หมู่ 6 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

โทรศัพท์ 075-286237 โทรสาร 075-286138