คลินิคทันตกรรม

 

แนวทางการให้บริการ
    ให้บริการรักษาสุขภาพทางช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย โดยทันตแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาและบริการด้วยใจพร้อมกับเครื่องมือและห้องตรวจเฉพาะทาง ตลอดจนผู้ใช้บริการจะได้รับคำแนะนำในการรักษาและดูแลสุขภาพทางทันตกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อการรักษาที่ได้รับประสิทธิภาพและผลการรักษาที่มีคุณภาพต่อไป      
 
การบริการทางทันตกรรม
     - ตรวจสุขภาพฟัน
     - ถอนฟัน
     - อุดฟัน
     - ขูดหินปูน
     - ผ่าฟันคุด

 บริการของเรา

- ทันตกรรมทั่วไป

- ตรวจสุขภาพช่องปากและให้คำปรึกษา

- ขูดหินปูนและขัดฟัน

- อุดฟัน เคลือบฟลูออไรด์/เคลือบหลุมร่องฟัน

- รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก

- ทำฟันปลอม ถอนฟัน

- ถอนฟันคุด ผ่าฟันคุด เจาะหนอง

 

 

เปิดบริการในเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30น. - 12.00น.  บ่ายเฉพาะผู้ป่วยนัด

วันศุกร์                  เวลา 08.30น. - 12.00น  บ่ายเฉพาะผู้ป่วยนัด

 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.075 286238 ต่อ210
 
 

รายการ TV เพื่อสุขภาพ

djembed

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

Design by: www.diablodesign.eu